Kullanım Şartnamesi

HastanelerBurada.com ’un Elektronik Ortamda Sağlanan Hizmetleri ile İlgili Kullanım Şartnamesi

1. Genel Hükümler

1. Tanımlar:

A. Hizmet Sağlayıcı: İnternational Support Asistans Sağlık Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi bu şartnamede bundan böyle "Veri Yöneticisi" olarak anılacaktır.

B. Site: Hizmet Sağlayıcı tarafından yönetilmekte olan www.hastanelerburada.com

C. Kuruluş: Hastane, tıp merkezi, klinik, poliklinik ve burada belirtilmemiş diğer tüm tıbbi hizmetlerin verilmekte olduğu kuruluşlardır.

D. Kullanıcı: Kayıt işlemlerini tamamlayıp, “Kullanım Şartnamesi”ni kabul ederek Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan hizmetlere erişim hakkı kazanan, kanuni yönden reşit ve kanuni ehliyeti tam olan gerçek kişilerdir. Tüzel kişiler bu kapsam dışındadır.

E. Hesap: Kullanıcı, Kuruluş ve Profesyonel kişilerin kimliklerinin birer kullanıcı adı ve şifre yardımıyla belirlenmelerini sağlayan ve bu kişilerin belirli hizmetlere erişmelerine olanak veren www.hastanelerburada.com site veri tabanı girdisidir.

F. Profesyonel: Hastane, Hekim (Doktor), diş hekimi (doktoru), psikolog, fizyoterapist, radyoterapist, ebe, diyetisyen, terapist, veteriner ve ayrıca yukarıda belirtilmeyen başka branşları yürüten konusunda uzman kişilerdir.

G. Yönetmen: Kuruluşla ilgili bilgileri yönetme yetkisine sahip olan kullanıcıdır.

H. Profil: Kuruluş ve Profesyonel ile ilgili bilgi ve görüşlerin toplandığı yerdir.

İ. Hizmet: Elektronik ortamda sağlanan, www.hastanelerburada.com üzerinden hizmet alıcısının (Kullanıcının) talebi doğrultusunda umumi bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemleri vasıtası ile veri alışverişi yapılması işlemidir. Bu işlemlerin ifa edilebilmesi için tarafların aynı anda hazır bulunmalarına gerek yoktur.

2. Hizmet Sağlayıcı Hizmetleri işbu Kullanım Şartnamesine uygun olarak sağlamaktadır.

3. Kullanım Şartnamesi, herhangi bir ek veya farklı bir sözleşme imzalanmaya gerek kalmaksızın Kullanıcı için bağlayıcıdır.

2. Hizmetlerin Kapsamları ve Türleri

1. Hizmet Sağlayıcı aşağıdaki Hizmetleri vermektedir:

A. Kullanıcıların isteği doğrultusunda, Profesyoneller ve Kuruluşlar ile ilgili, kategorilere göre dizinlenmiş bilgileri ve kullanıcıların memnuniyet değerlendirmelerini yayınlamalarını sağlamak,

B. Arama motorunu Profesyoneller ve Kuruluşların erişimine açmak,

C. Yeni bilgiler ve memnuniyet değerlendirmeleri ile ilgili bildirimler yapmak,

D. Kuruluşlara ve Profesyonellere, haklarındaki bilgileri girme, düzenleme ve ayrıca Kullanıcıların değerlendirmelerine cevap verme olanaklarını sağlamak,

E. Site‘nin sunduğu randevu yazılımı ve çağrı merkezini kullanarak randevu imkanından yararlanmak isteyen Profesyonellerin ve Kuruluşların randevu işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamak

2. Hizmet Sağlayıcı, Site kapsamında verilen hizmetlerin herhangi birini ücretli hale getirme hakkını saklı tutmaktadır ve ayrıca böyle değişiklikleri uygun bir süre önceden bildirmekle yükümlüdür.

3. Siteden verilen hizmetlerin çoğu ücretsizdir. Kayıt olma, Profesyoneller ve Kuruluşlar hakkında temel bilgilerin girilmesi işlemleri karşılığı herhangi bir ücret alınmamaktadır.

3. Hizmet Sağlama Şartları

1. Hizmetlerden yararlanılabilmesi için sağlanması gereken şartlar şunlardır:

A. İnternet ağına erişimi bulunmak,

B. E-mail hesabı sahibi olmak,

2. Profesyoneller ve Kuruluşlar hakkındaki bilgiler ve görüşler herkesin erişimine açıktır ve herkes arama motorunu kullanabilir.

3. Giriş yapmış Kullanıcı bunların yanı sıra aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

A. Profesyoneller ve Kuruluşlar hakkında memnuniyet değerlendirmesini bildirebilir,

B. Profesyoneller ve Kuruluşlar hakkındaki bilgileri ekleyebilir veya bunları düzenleyebilir,

C. Yeni bilgi ve görüşler hakkında bildiriler gönderilmesi hizmetini aktif hale getirebilir veya pasif edebilir,

D. Şikayetlerde bulunabilir.

4. Giriş yapma işlemi Kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra mümkündür.

5. Giriş yapabilmek için, kayıt sırasında belirlenen Kullanıcı adı (elektronik posta adresi) ve şifresi kullanılmalıdır.

6. Yeni bilgi ve görüşler hakkında bildiriler gönderilmesi hizmeti, istenen Profesyoneller ve Kuruluşların takip edilen olarak işaretlenmesi suretiyle aktif hale getirilir.

7. Hizmet Sağlayıcı, kendi elinde olmayan nedenlerden dolayı Hizmetlerin verilmesinde yaşanacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.

8. Hizmet Sağlayıcı, Sitenin bakım çalışmaları sırasında Hizmetlerin verilmesine geçici olarak ara verme hakkını saklı tutmaktadır.

9. Hizmet Sağlayıcı;

A. Kullanıcının aldığı randevuya gitmemesinden dolayı Profesyonele veya Kuruluşa karşı sorumlu tutulamaz.

B. Profesyonel veya Kuruluştan kaynaklanan nedenlerden dolayı sağlık hizmeti alınamamasından dolayı Kullanıcıya karşı sorumlu tutulamaz.

C. Randevunun gerçekleşmesine engel olan bir durumun ortaya çıkması halinde taraflar, profillerinden randevuyu iptal etmek ve diğer tarafı telefon aracılığıyla durumdan haberdar etmekle yükümlüdürler.

D. Hizmet sağlayıcı sadece randevu alabilme imkanı sağlayan yazılımı kullanıma sunmakla yükümlüdür.

4. Kuruluşlar ve Profesyonellerle İlgili Görüş ve Bilgilerin Eklenmesi

1. Görüşler (hasta memnuniyet değerlendirmeleri), Kullanıcı tarafından kayıt sırasında belirlenen bir imza (nick ) ile imzalanmaktadır.

2. İlgili mevzuatın kısmen ya da tamamen ilan, reklam ve benzeri faaliyet ya da sair yasakları kapsamında olan ya da herhangi bir üçüncü kişi ya da kurumun reklamını ya da tanıtımını yapmayı amaçlayan içeriklerin yayınlanmasına kesinlikle izin verilmemektedir.

3. Kuruluşlar ve Profesyoneller hakkındaki görüş ve bilgiler, Kuruluşun ve Profesyonelin sadece mesleki hayatıyla ilgili ve hastanın aldığı hizmetten memnuniyet durumu ile alakalı olabilir.

4. Profesyoneller ve Kuruluşlar hakkındaki görüş ve bilgiler sadece Kullanıcının kişisel tecrübelerine dayanabilir. Üçüncü kişilere dayandırılamaz.

5. Bir Kullanıcının aynı tıbbi işlemle ilgili birden fazla görüş bildirmesine izin verilmeyecektir.

6. Bilgiler, görüşler ve yorumlar kanunlara ve sosyal yaşam kurallarına aykırı olamazlar.

7. Yorumlarda, müstehcen içerik, küfür ve hakaret içeren ifadeler kullanmak, lakap takmak, özel ve ailevi yaşamla ilgili bilgiler vermek, suç işlendiğine dair iddiada bulunmak, din, dil ve ırk ayrımı yapmak, ırksal, inançsal, etnik kökenle ilgili, vb. farklılıklara dayanarak şiddet ve nefret çağrısında bulunmak yasaktır.

8. Kullanıcı, eklediği bilgilerin doğruluğundan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

9. Hizmet Sağlayıcı, Kullanım Şartnamesini veya kanunları ihlal eden görüş ve bilgilerin yayınlanmalarını reddetme, bu yayınları adli makamlarca paylaşma ve halihazırda yayınlanmış olanları silme haklarına sahiptir.

10. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcılar, Kuruluşlar ve Profesyoneller tarafından girilen bilgiler, görüşler ve yorumların içeriklerinden sorumlu tutulamaz.

11. Kuruluşların ve Profesyonellerin kendisinin ya da başka kullanıcıların yorumlarını ya da sair değişkenlerini manipüle etmesi, kendi profiline yorum yapması ve/veya kendi profiline yaptırması kesinlikle yasaktır.

12. Kullanıcılar kendi profillerinde ya da başkalarının profillerinde hiçbir şekilde gerçeğe aykırı isnatlarda bulunamaz.

5. Kuruluşlar ve Profesyonellerin Profilleri, Teyit Edilmiş Profiller

1. Yeni bir Kuruluş veya Profesyonele ait profilin oluşturulabilmesi için o Kuruluş veya Profesyonel hakkında en azından temel bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

2. Kuruluş hakkındaki temel bilgiler şunları kapsamaktadır: Ticari unvan, hizmet verdiği il veya iller, Uzmanlık alanları kategorisi ve hasta kabul ettiği yere ait adres ve iletişim bilgileri.

3. Profesyonel hakkındaki temel bilgiler şunları kapsamaktadır: Mesleki unvan, adı- soyadı, hizmet verdiği il, Uzmanlık alanı kategorisi ve ayrıca hasta kabul ettiği yerin adres ve iletişim bilgileri.

4. Her profesyonelin ve kuruluşun sadece bir adet Profili bulunmaktadır. Kuruluşlar şube bazında, şube sayısı kadar profile sahip olabilirler. Birkaç Profesyonelin veya kuruluşun ortak bir profil açmasına izin verilmemektedir. Mükerrer Profiller silinmektedir.

5. İsim ve soyisim girilmesi gereken alanlara bir tek Profesyonelin adı ve soyadından başka bilgiler girilemez. Bu alanlara şirket, muayenehane veya çalıştığı ve anlaşmalı olduğu kuruluşun adının girilmesine izin verilmemektedir.

6. Kuruluş ismi girilmesi gereken alanlara bir tek kuruluş ismi girilmelidir. Bu alana başka bir kuruluş veya kişi adı girilmesine izin verilmez.

7. Her Kuruluş ve Profesyonel kendi Profilini oluşturabilir veya teyit edebilir. Bu amaçla kayıt olması gerekmektedir.

8. Kuruluş ve Profesyonel tarafından oluşturulan veya teyit edilen Profil, "Teyit edilmiş profil" olarak işaretlenecektir.

9. Teyit edilmiş Profile sahip Kuruluş ve Profesyonelin ek yetkileri bulunmaktadır. Bu Kuruluş ve Profesyonel geri kalan şartlara uymak ve aşağıdakiler sınırlı olmamak kaydı ile şu işlemleri gerçekleştirebilir:

A. Hakkındaki bilgileri düzenleyebilir,

B. Fotoğrafını ekleyebilir,

C. Kullanıcılar tarafından girilen görüşlere yanıt verebilir,

D. Ziyaret edilme istatistiklerini görebilir.

E. Kuruluşun logosunun ekleyebilir.

10. Kuruluş ve Profesyonel;

A. Sadece tanınmasına olanak sağlayan ve kendine ait olan bir fotoğraf ekleyebilir.

B. Aynı zamanda Siteye kendisinin yerleştirdiği kişisel bilgilerinin umumi olarak yayınlanmalarına ve Hizmet Sağlayıcı bakımından da sayılanlarla sınırlı olmamak üzere kullanım ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtilen işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile birlikte münhasır olmayan, devamlı ve ivazsız bir fikri mülkiyet hakkı lisansı sağlamış olacağını kabul ve beyan etmektedir.Hesabın silinmesi veya silinmiş olması bu durumu değiştirmeyecektir.

C. Başkalarına ait fotoğrafların ve fotoğraf harici başka grafiklerin eklenmesi yasaktır. Dijital fotoğrafların özellikleri göz önünde bulundurularak bu fotoğraflar üzerinde rötuş yapılmasına izin verilmektedir. Ancak bu rötuşların sadece fotoğrafın genel kalitesini artırma amaçlı (örneğin renk, kontrast) olmaları gerekmektedir. Fotoğraflardan bazı unsurların çıkarılması veya bunlara eklemeler yapılması, birden fazla fotoğrafın birleştirilmesi veya fotoğrafın orijinal kompozisyonlarının değiştirilmesi gibi işlemlere izin verilmemektedir.

D. Pornografik fotoğrafların veya Sitenin yapısına uymayan fotoğrafların eklenmesi yasaktır.

11. Yukarıdaki şartları sağlamayan fotoğraflar Hizmet Sağlayıcı tarafından Kuruluş ve Profesyonele herhangi bir uyarı veya bildirim yapılmaksızın silinebilirler.

12. Hizmet Sağlayıcı, yanlış oldukları anlaşılan bilgilerin yayınlanmalarını reddetme ve halihazırda yayınlanmış olanları silme haklarına sahiptir.

6. Yönetmen Profilleri, Teyit Edilmiş Profiller

1. Her Yönetmen kendi Kuruluşunun Profilini oluşturabilir veya teyit edebilir. Bu amaçla kayıt olması gerekmektedir.

2. Kuruluşla ilgili temel bilgiler şunları içerir: “5. Kuruluşların ve Profesyonellerin Profilleri, Teyit Edilmiş Profiller” başlığı altında belirtilmiştir.

3. Yeni bir Kuruluş Profili oluşturabilmek için en azından o Kuruluş hakkındaki temel bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

4. Her kuruluşun sadece bir Profili bulunur. Birden fazla Kuruluş için ortak bir Profil açılmasına izin verilmemektedir. Mükerrer Profiller silinecektir.

5. Kuruluş Profili sadece bir adreste bulunan kuruluşla ilgili olabilir. Eğer sağlık biriminin birden fazla şubesi bulunuyorsa her şube için ayrı bir profil açılabilir.

6. Yönetmen tarafından oluşturulan veya teyit edilen Profil "Teyit Edilmiş Profil" olarak işaretlenecektir.

7. Teyit edilmiş Kuruluş Profilinde Yönetmenin ek yetkileri bulunmaktadır. Bu Yönetmen geri kalan şartlara uymak ve aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydı ille şu işlemleri gerçekleştirebilir:

A. Kuruluşla ilgili bilgileri düzenleyebilir,

B. Kuruluşa ait bir logo ekleyebilir.

C. Kullanıcılar tarafından girilen görüşlere cevap verebilir,

D. Ziyaret edilme istatistiklerini görebilir.

8. Yönetmen, sadece yöneticisi olduğu kurumun logosunu ekleyebilir. Aynı zamanda Siteye kendisinin yerleştirdiği logonun umumi olarak yayınlanmasına izin vermektedir. Siteye uygun olmayan fotoğrafların eklenmesi yasaktır.

9. Yukarıdaki şartları sağlamayan logolar Hizmet Sağlayıcı tarafından Yöneticiye herhangi bir uyarı veya bildirim yapılmaksızın silinebilirler.

10. Hizmet Sağlayıcı, yanlış oldukları anlaşılan bilgilerin yayınlanmalarını reddetme ve halihazırda yayınlanmış olanları silme haklarına sahiptir.

7. Hizmet Sağlama Sözleşmelerinin Yapılmaları ve Feshedilmeleri İle İlgili Şartlar

1. Sözleşme, Randevu takvim yazılımı kullanarak randevu almak, Siteye kayıt olmak ve Hesabı aktif etmek suretiyle yapılmış olur.

2. Hesap kaydı yapan Kullanıcı bu işlemi gerçekleştirmekle işbu Kullanım Şartnamesinin hükümlerini kabul etmekte ve bu hükümlere uyacağını taahhüt etmektedir.

3. Kullanıcı, Kullanım Şartnamesinde bulunan herhangi bir hükmü kabul etmekten vazgeçmesi halinde Hesabını derhal silmekle veya Hizmet Sağlayıcıyı bu durumdan haberdar etmekle yükümlüdür.

4. Kayıt olmak için Kullanıcı veya Kuruluş şu adres altında bulunan sayfadaki formu doldurur:

A. Kullanıcı

B. Kuruluş

5. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcıların, Kuruluşların ve Profesyonellerin kendilerine ait bilgilere erişimine, bu bilgileri düzeltmelerine ve tamamlamalarına olanak sağlayacaktır. Hizmet Sağlayıcı bilgileri Kullanıcının, Kuruluşların veya Profesyonelin izni olmadan üçüncü kişilerin erişimine açmamaktadır. Bu duruma uygun yetkilere sahip resmi makamların talepleri dahil değildir.

6. Kuruluş veya Profesyonel kaydı sırasında, Kullanıcı kaydı için gerekli bilgilerin yanı sıra mesleki yetki sicil numarası, T.C. Kimlik Numarası, Mersis Numarası, Vergi Numarası gibi bilgilerin girilmesi de gerekmektedir. Özel bir yetkiye gerek olmadan çalışan kişiler, gerekli eğitimi aldıklarını gösterir diplomalarının ve nüfus cüzdanlarının tarayıcıyla alacakları kopyalarını göndermelidirler. Girilen sicil numaraları ve belge kopyaları sadece Profesyonelin gerekli yetkilere sahip olduğunu teyit etmek amacıyla kullanılacaktır.

7. Kuruluş Profilini yönetmeye yetkili olduğunu kanıtlayabilen her Kullanıcı veya Profesyonel, Yönetici statüsünü elde edebilmektedir.

8. Kullanıcı tarafından girilen bilgilerin doğruluğu konusunda şüphelerin ortaya çıkmaları halinde Hizmet Sağlayıcı bu bilgilerin doğruluğunu teyit eden uygun belgelerin ibraz edilmelerini talep edebilir.

9. Siteye kayıt işlemi gerçekleştirildiğinde kayıt formunda bulunan Kullanıcı, Kuruluş ve Profesyonele ait kişisel ve tüzel bilgilerin ve bunlar tarafından oluşturulan Profillerde yayınlanan bilgilerin işlenmesine izin verilmiş olmaktadır.

10. Siteye kayıt olmak ve Hesap aktivasyonunu gerçekleştirmek suretiyle Kullanıcı, Kuruluş, Profesyonel veya Yönetici;

A. Kullanım Şartnamesinin içeriğinin tamamını okuduğunu ve kabul ettiğini beyan etmekte,

B. İşbu Kullanım Şartnamesinin hükümlerine uygun olarak kişisel bilgilerin işlenmesini ve Profesyonel bilgilerinin Profilde yayınlanmasını kabul etmekte,

C. Kayıt formuna girdiği bilgilerin doğru olduklarını beyan etmekte,

D. Kayıt formunda belirttiği elektronik posta adresine sistem mesajları, Sitenin çalışmasındaki aksaklıklarla ilgili mesajlar, Kullanım Şartnamesindeki değişikliklerle ilgili bildirimler, yeni fonksiyonlarla ilgili bilgiler ve ticari bilgilerin gönderilmesini kabul etmektedir.

E. Randevu teyidi, hatırlatma, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı sms, e-posta, telefon araması ve her türlü elektronik ileti almayı kabul etmekte.

11. Birden fazla Hesap açılmasına izin verilmemektedir.

12. Hesabın üçüncü şahısların erişimine açılması yasaktır.

13. Üçüncü kişilere ait hesaplardan yararlandırmak yasaktır.

14. Kullanıcı, Kuruluş ve Profesyonelin verdiği elektronik posta adresine bir link içeren bir mesaj gönderilecektir. Bu linkin açılması halinde hesap aktifleştirilmiş olur ve giriş yapmak mümkün hale gelir.

15. Sözleşme, süresiz olarak yapılmaktadır.

16. Kullanıcı, Kuruluş, Profesyonel veya Yönetici, hesabını silmek suretiyle sözleşmeyi feshedebilir. Yöneticinin, Profesyonelin veya Kuruluşun hesabını silmesi Profilinin silinmesine neden olmaz.

17. Taraflardan her biri Hizmet sağlama sözleşmesini elektronik ortamda, herhangi bir sebep belirtmeksizin ve ihtar vermeksizin derhal feshedebilir.

18. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının, Kuruluşun veya Profesyonelin eylemleri kanunlara ve Kullanım Şartnamesine aykırı veya Sitenin itibarını zedeleyecek nitelikteler ise hesabı silmek suretiyle sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutmaktadır.

19. Hizmet Sağlayıcı, hizmetlerde, araçlarda ve Sitenin çalışma şeklinde değişiklikler yapma, veri tabanlarında bulunan bütün bilgileri silme, faaliyetlerine son verme, Site haklarını devretme ve Siteyle ilgili, kanunlara uygun her türlü işlemi gerçekleştirme haklarını saklı tutmaktadır. Kullanıcı, belirtilen işlemlerle ilgili olarak Hizmet Sağlayıcıdan herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

8. Sorumluluk

1. Hizmet Sağlayıcı; Kullanıcı, Kuruluş, Yönetici veya Profesyonel tarafından Siteye yerleştirilen bilgilerin ve materyallerin içerik ve yapılarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk almamaktadır. Kullanıcı, eklediği bilgilerin doğruluğundan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

2. Kullanıcı, Kuruluş, Yönetici, Yönetici veya Profesyonel site içerisindeki sayflarının güncelliğinden sorumlu olacaklardır,

3. Kullanıcı, Kuruluş, Yönetici veya Profesyonel, Sitedeki eylemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan ve kanuna aykırı eylemlerinden tamamıyla sorumludur. Bu eylemlere sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile;

A. Doğru olmayan bilgilerin verilmesi,

B. Mesleki sırların veya başka sırların açıklanması,

C. Kişisel hakların veya telif haklarının veya benzer hakların ihlal edilmesi

D. İlan / reklam yasağı da dahildir.

20. Hizmet Sağlayıcı, Sitenin kullanımının ve sağladığı Hizmetlerden yararlanılmasının ortaya çıkarabileceği risklerin sadece Kullanıcıya, Kuruluşa, Yönetmene veya Profesyonele ait olduklarını açık ve net bir biçimde belirtmektedir. Siteye yerleştirilen bilgiler ve materyaller ve ayrıca Site aracılığıyla tedarik edilen ürünler ve hizmetlerin değerleri, işe yarar oluşu, tamlığı, eksiksiz oluşu ve kullanışlı oluşuyla ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

21. Hizmet Sağlayıcı, ücretsiz tedarik edilen ürünlerin fiziki veya kanuni olarak ayıplı olmalarından dolayı ve yine ücretsiz tedarik edilen malların ve hizmetlerin kaliteleriyle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Site vasıtası ile herhangi bir kişi tarafından verilen taahhütlerin yerine getirilmemeleri veya uygun olarak yerine getirilmemeleri veya bu kişilerin taahhütte bulunmaya yetkili olup olmadıkları konularında herhangi bir sorumluluk sahibi değildir.

22. Hizmet Sağlayıcının ücret karşılığı tedarik edilen mal ve hizmetlerin kaliteleriyle ilgili sorumlulukları, ücretli hizmetlerle ilgili kanun maddeleri tarafından belirlenmektedir.

23. Hizmet Sağlayıcı, Sitenin tamamının veya bir bölümünün hatasız bir şekilde çalışacağına dair herhangi bir garanti vermemektedir.

24. Belirli bir Kullanıcı, Profesyonel, Kuruluş veya Yönetici'ye ait bilgilerin kanuna aykırı olduklarına dair bir resmi makamdan Hizmet Sağlayıcıya bir bildirim gelir de bu bilgilere erişim engellenirse, Hizmet Sağlayıcı, bu bilgilere erişimin engellenmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan söz konusu Kullanıcı, Profesyonel, Kuruluş veya Yönetici'ye karşı sorumlu tutulamaz.

9. Şikayet Bildirim Şekli ve İtiraz/İade Prosedürü

1. Hizmet Sağlayıcı Sitenin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için elinden gelen tüm makul kaynakları kullanacak ve eforu sarf edecektir. Sitenin çalışmasıyla ilgili problemlerin çözümü ile ilgili destekte bulunacaktır.

2. Sitede bildirilen görüşlerin güvenilirliğiyle ilgili şikayetler görüşün yanında bulunan "Şikayet Bildir" düğmesi kullanılarak gönderilmektedir.

3. Diğer uyarılar, şikayetler, öneriler ve hatalar her sayfanın altında bulunan İletişim linki kullanılarak iletilebilmektedir.

4. Yapılan şikayetlerin cevapları mümkün olan en kısa süre içerisinde Kullanıcının veya Profesyonelin elektronik posta adresine gönderilecektir.

5. Sitenin çalışmasındaki aksaklıklar, sorunlar ve Siteden verilen hizmetlerle ilgili şikayetler Kullanıcı, Kuruluş, Yönetici veya Profesyonel tarafından 14 gün içerisinde şu adrese gönderilebilirler: iletisim@hastanelerburada.com

6. Bu şikayetler gönderildikten sonraki 14 gün içerisinde işleme alınırlar. Eğer bu süre içerisinde bu mümkün olmazsa Hizmet Sağlayıcı bu süre dolmadan önce bu gecikmenin nedenini ve yeni süreyi bildirecektir.

7. Hizmet Sağlayıcı, şikayet eğer bu Kullanım Şartnamesinin, Kullanım Şartnamesinin eklerinin veya kanunların hükümlerinin bilinmemesine bağlı olarak ortaya çıkmış ise bu şikayeti işleme koymama hakkını saklı tutmaktadır.

8. Tazminat taleplerinin mahkemelere intikal ettirilmesi, ancak Şikayet/İtiraz/İade prosedürü sonuçsuz kalırsa mümkündür.

10. Son Hükümler

1. Hizmet Sağlayıcı Kullanım Şartnamesini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Böyle bir değişiklikten önce Kullanıcılar, Kuruluşlar, Yöneticiler ve Profesyoneller, kayıt sırasında verdikleri elektronik posta adreslerine gönderilecek bir bildirimle bu değişikliklerden haberdar edileceklerdir.

2. Kullanıcı, Kuruluş, Yönetici ve Profesyonel, erişim yetkisi bulunmayan, hatalı veya başkasına ait olan elektronik posta adresi vermesi sonucu ortaya çıkacak durumlardan, özelikle de “10. Son Hükümler” başlığı altındaki 1. maddede belirtilen bildirimin eline ulaşmamasından kendisi sorumludur.

3. Taraflar arasındaki ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından düzenlenmektedir.

4. Kullanım Şartnamesinin düzenlemediği konularda ilgili mevzuat hükümleri bağlayıcıdır.

5. Verilen Hizmetlerle alakalı anlaşmazlıkların çözümünde, Hizmet Sağlayıcının genel merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler yetkilidir.

6. İşbu Kullanım Şartnamesi bir önceki Kullanım Şartnamesinin hükümlerini geçersiz kılar ve Sitede yayınlandığı gün yürürlüğe girer.